Szkolne
Wieści z końca roku 2011 PDF Drukuj Email

Dnia 8 listopada 2011 roku uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami i przy współpracy rodziców wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „ŚNIADANIE DAJE MOC”. W ten sposób włączyliśmy się w obchody Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Akcja miała na celu zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka. Tego dnia każdy przyniósł coś pysznego. Dzieci samodzielnie przygotowywały kanapki i inne smakołyki, a potem ze smakiem spożyły posiłek w przyjemnej atmosferze. Śniadanie to przyniosło wszystkim dzieciom wiele radości.(odpowiedzialna M. Kilijanek)

 

Więcej…
 
Bezpieczna droga z radami Sponge Bob'a 2011-09-20 PDF Drukuj Email

Dnia 20 września 2011 r. uczniów Szkoły Podstawowej w Raciborowicach Dolnych odwiedzili policjanci z maskotką Komisarza Lwa. Tematem spotkania z najmłodszymi była bezpieczna droga do szkoły i z powrotem oraz propagowanie właściwych zachowań, które mają wpływ na bezpieczeństwo dzieci w życiu codziennym. Niezwykle pomocne w przekazywaniu wiedzy były rady Sponge Bob'a - postać z kreskówki. Sponge Bob już po raz drugi pomaga Policji w propagowaniu prawidłowych postaw i zachowań na drodze. Dzieci z zaciekawieniem oglądały film edukacyjny zawierający rady dla pieszych, pasażerów oraz dla rowerzystów. "Komisarz Lew" przywitał się z wszystkimi dziećmi i chętnie pozował do wspólnych zdjęć. Na zakończenie przedszkolaki z "Bajki" wręczyły policjantom własnoręcznie zrobioną laurkę oraz projekt samochodu policyjnego z przyszłości.

 

Więcej…
 
Zloty Szkół Sienkiewiczowskich PDF Drukuj Email

ZLOTY SZKÓŁ SIENKIEWICZOWSKICH


W maju 1993 roku w Woli Okrzejskiej odbył się I Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich. Pomysłodawcą i głównym organizatorem był pan Antoni Cybulski – dyrektor Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Dyrekcja muzeum postawiła sobie zadanie nawiązania kontaktów ze szkołami noszącymi imię Henryka Sienkiewicza. Uwieńczeniem owych długoletnich kontaktów stały się coroczne Ogólnopolskie Spotkania Przedstawicieli Szkół Sienkiewiczowskich z całej Polski.
Organizatorami są szkoły noszące zaszczytne imię Henryka Sienkiewicza, a uczestnikami nauczyciele oraz uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, laureaci konkursów i młodzież działająca społecznie w różnych organizacjach. Szczególnym patronatem obejmuje corocznie zloty szkół Dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej – Pan Antoni Cybulski.

 

Więcej…
 
Dobre praktyki PDF Drukuj Email

Warsztaty interdyscyplinarne z udziałem rodziców to świetna forma integracji i to wielopoziomowej: uczeń-uczeń, dziecko-rodzic, środowisko lokalne-szkoła. W przygotowanie zajęć zaangażowanych jest zawsze kilku nauczycieli, są one przeznaczone dla uczniów klas IV-VI oraz ich rodziców. Dzięki tego typu zajęciom można sprawdzić wzrost efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych, a wspólne pokonywanie problemów powoduje poprawę wyników nauczania.
Wyraźnie widać też wzrost aspiracji edukacyjnych uczniów, szczególnie tych, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych w ramach projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji (zajęcia wyrównawcze z matematyki, koło matematyczno-przyrodnicze, koło informatyczne).
co również przyczynia się do zmniejszenie Wielopoziomowość zadań i aktywna forma pracy daje możliwość wykazania się każdemu uczniowi, co również przyczynia się do zmniejszenie niepowodzeń szkolnych i  poprawy wyników nauczania np. na sprawdzianach.
Przygotowanie certyfikatów dla rodziców, upominków dla uczniów sprawia, że każdy czuje się dowartościowany i nagrodzony za swoja pracę.

 


Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę z zakresu przyrody, ochrony środowiska, ekologii, matematyki, mają możliwość wykazania się praktyczną umiejętnością korzystania z technologii ICT rozwiązując zadania interaktywne, mogą pochwalić się znajomością języka niemieckiego oraz usystematyzowania wiadomości na temat Unii Europejskiej. Integracja i umiejętność prezentowania osiągniętych celów przez uczniów dały możliwość oceny efektów przeprowadzonych zajęć. Dodatkową wartością warsztatów była praca zespołowa uczniów, rodziców i nauczycieli. Tego typu formę pracy należy propagować zarówno ze względów dydaktycznych jak i wychowawczych.

 

 
Gminny Turniej Interdyscyplinarny „RAMBIT 2011” PDF Drukuj Email

Jednym z elementów pracy dydaktycznej są konkursy. Duża ilość organizowanych konkursów oraz ich różnorodność, daje szansę rozwoju oraz sprawdzenia umiejętności i wiadomości uczniów. Jednocześnie konkursowa forma pracy wpływa na podwyższanie jakości pracy szkoły oraz przyczynia się do promocji placówki w środowisku.  W roku 2011 przez naszą szkołę został zorganizowany Gminny Turniej Ponadprzedmiotowy  dla uczniów klas VI ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Warta Bolesławiecka – „RAMBIT 2011”.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 następna > ostatnia >>

Strona 18 z 18