Zajęcia rozwijające zainteresowania

Dział poświęcony rozwijaniu zainteresowań uczniów w naszej szkole. Wycieczki, koła przedmiotowe, zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne, koło szachowe.