Ramowe rozkłady dnia PDF Drukuj Email

RAMOWY ROZKŁAD DNIA dla dzieci młodszych (3,4 - latki)
w Punkcie Przedszkolnym "Bajka"

7.15 - 8.45 Rano po pożegnaniu z rodzicami dzieci zbierają się w sali zabaw, gdzie podejmują zabawy swobodne. W tym czasie mogą bawić się zgodnie z własnymi potrzebami: z kim, gdzie i w jaki sposób chcą. Zabawa w przedszkolu jest najważniejszą formą aktywności i uczenia się. Dzieci w naturalny sposób zdobywają i rozwijają wiele umiejętności oraz nawiązują, i umacniają kontakty z rówieśnikami.
8.45 - 9.05 Tuż przed śniadaniem wszystkie dzieci przystępują do sprzątania po zabawie.
9.05 - 9.20 Śniadanie. Po niezbędnych czynnościach higienicznych, dzieci przechodzą do stołówki na śniadanie. Starsze angażują się  w organizację śniadania. Nakrywają do stołu, pomagają młodszym zając miejsce, sprzątają po sobie. Oprócz zaspokojenia głodu nasz posiłek jest miłym czasem wspólnego biesiadowania, dostarcza przyjemnych doznań zmysłowych, sprzyja rozwijaniu umiejętności samoobsługowych, rozwija samodzielność, uczy kulturalnego zachowania przy stole.
9.20 - 10.20 Powitanie w kręgu.
Po śniadaniu, dzieci i Pani nauczycielka witają się w kręgu na różne sposoby: piosenką, podaniem dłoni, rymowanką. Pani sprawdza obecność, a dzieci uczą się reagować na swoje imiona i nazwiska. Po powitaniu proponujemy dzieciom wspólne zajęcia w grupie. Spotkania i zabawy w kręgu integrują grupę, uczą współdziałania. Są także źródłem dobrej zabawy.
Zajęcia w sali. To czas kiedy nauczyciel organizuje różne sytuacje edukacyjno-wychowawcze, uwzględniające propozycje według programu dydaktyczno-wychowawczego oraz zainteresowań dzieci. Jest to np. działalność plastyczna, muzyczna, teatralna, poznawcza realizowana z całą grupą, w małych grupach lub indywidualnie.
10.20 - 12.00 Sprzątamy salę. Nauka samodzielności podczas ubierania się na spacer.
Idziemy na podwórko. Pobyt na dworze pozwala na swobodną aktywność na świeżym powietrzu. Często wychodzimy poza teren szkoły, wówczas dzieci dla bezpieczeństwa zakładają kamizelki odblaskowe i trzymają się "węża". Uczą się iść w parze i kulturalnego zachowania na chodniku.
12.10 - 12.40 Obiad. Dzieci jedzą drugi wspólny posiłek w przedszkolu. 
Obiad - to zawsze jest pożywna zupka, drugie danie, kompot i często owoc. Dzieci podczas posiłków uczą się: kultury, techniki jedzenia, porządku, estetyki na stole i talerzu. W naszym przedszkolu dziecko zjada co chce i ile chce z oferowanych potraw. Wychodzimy z założenia, że nie wolno zmuszać dziecka, tylko stale motywować do próbowania nowych nieznanych potraw.
Zależy nam, aby dzieci zjadały porcje zapewniające im zdrowie i harmonijny rozwój.
12.45 - 13.30 Relaks. Po obiedzie w przedszkolu dzieci mają czas na relaks, odprężenie. Dzieci odpoczywają w pozycjach dla nich dogodnych, słuchając czytanych przez nauczycielkę bajek, kołysanek, muzyki.
13.40 - 15.00 Jest to czas, kiedy dzieci oczekują na swoich rodziców. Podejmują w tym czasie zabawy spontaniczne z wykorzystaniem między innymi kącików zainteresowań. Wynikają one z inicjatywy dzieci, jak i nauczyciela.
Po zgłoszeniu przybycia rodzica do przedszkola, dziecko sprząta po sobie zabawki, żegna się z grupą i swoją Panią. Rytuał pożegnania jest ważnym sygnałem, że pobyt w przedszkolu się kończy. Pożegnanie ułatwia też przejście z sytuacji przedszkolnej do domowej.
RAMOWY ROZKŁAD DNIA dla dzieci starszych (5 - latki)
w Punkcie Przedszkolnym "Bajka"

7.50 - 8.00 Schodzenie się dzieci.
8.00 - 8.45 Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci, zabawy indywidualne. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz dydaktyczno - wyrównawcza. Praca z dzieckiem zdolnym.
8.45 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe integrujące całą grupę, czynności higieniczne, praca dyżurnych
9.00 Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.
9.15 - 10.00 Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.
10.00 - 10.30 Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci.
10.30 -10.40 Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.
10.40 - 11. 40 Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku; Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
11.40 - 11.50 Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych.
11.50 - 12.00 Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku,, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych
12.00 Pożegnanie w kręgu.
12.00 - 12.40 Zajęcia wyrównawcze.