Podsumowanie Innowacji Pedagogicznej „Wędrówki śladami historii” PDF Drukuj Email


W innowacji brali  udział uczniowie klas V i VI , nauczyciele języka polskiego, historii, plastyki, muzyki i rodzice. Czas trwania innowacji” listopad 2017r.- czerwiec 2018r.
Innowacja opierała się na twórczych i aktywizujących działaniach, mających na celu rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem „małej Ojczyzny” oraz rozbudzenie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń.
Założeniem innowacji była realizacja określonych zadań przez uczniów klas V i VI w kolejnych miesiącach roku szkolnego.
W listopadzie określone zostały zasady działania, 4 grudnia uczniowie wzięli udział w żywej lekcji historii w Galerii Stowarzyszenia Miłośników Wsi Raciborowice, w grudniu przeprowadzone zostały wywiady z seniorami rodzin na temat tradycji i zwyczajów obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w domach rodzinnych, a także uczniowie przygotowali przedstawienie teatralno- muzyczne pt. „Bajkowe Jasełka” dla całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości (22grudnia 2017r.).
12 kutego 2018r. odbyła się wycieczka do Bolesławca- zwiedzanie miasta, udział w spektaklu „W Tajemniczym Ogrodzie”.
W marcu odbył się spacer śladem tablic pamiątkowych wsi Raciborowice Górne i Dolne (26 marca 2018r.).
7 maja 2918r. odbyła się wycieczka edukacyjna do Gross Rosen.
Efektem pracy uczniów są prezentacje faktów związanych z historią regionu poprzez:
- prace plastyczne i fotograficzne- wystawy,
- prezentacje multimedialne,
- port filia,
- kolaże,
- sprawozdania z wycieczek i wyjazdów,
- opisy poznanych miejsc, ciekawych zabytków, a także:
- pogłębienie wiedzy na temat regionu, miejscowości,
- postawa szacunku do kultury i tradycji polskiej, symboliki narodowej, postaci wielkich
Polaków, świąt państwowych i rocznic,
- umiejętność identyfikowania się z miejscem pochodzenia, „Małą Ojczyzną”,
- właściwe postawy prospołeczne,
- umiejętność współpracy w grupie.

Oprac. J. Mielko