Warsztaty dla uczniów klasy drugiej PDF Drukuj Email


Dnia 20 czerwca odbyły się warsztaty interdyscyplinarne dla uczniów klasy II z udziałem rodziców „Wiem, potrafię, rozumiem”.  Zajęcia były podsumowaniem pracy w klasie II. Dały możliwość sprawdzenia zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce. Zadania obejmowały  edukacje: polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, plastyczną oraz język niemiecki, zajęcia komputerowe i religię. Dzieci wraz z rodzicami chętnie i z dużym zaangażowaniem pracowały na zajęciach.