Hstoria Szkoły PDF Drukuj Email

Okres działalności szkoły można podzielić na dwa okresy. Pierwszy do roku 1968, kiedy szkoła funkcjonowała w starych pomieszczeniach. Bazę szkoły stanowiło wówczas kilka budynków. W roku szkolnym 1956/57 szkolne mury mieściły liczną dziatwę. W 10 oddziałach uczyło się 340 uczniów. Szkołą kierował Pan Edward Góralski, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze sprawowało 8 nauczycieli.

W roku szkolnym 1960/61 liczba oddziałów wzrosła do 13. Pracowało 11 etatowych nauczycieli, a rekordowo liczba uczniów wzrosła do 496 – klasa Ia liczyła ponad 50 uczniów

 

Budynki, w których odbywały się zajęcia.

 

Klasa Ia (rok szkolny 1961/1962)

 

Historyczne zdjęcie przedstawiające pierwszych absolwentów z Panem Dyrektorem Edwardem Góralskim.