Sukcesy uczniów objętych opieką psychologiczno-pedagogiczną PDF Drukuj Email

Tutoring

Działania zrealizowane przez szkołę w ramach Programu Rozwoju Szkoły w projekcie "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie oświaty" należy zaliczyć do dobrych praktyk. Głównym celem działań projektowych jest wyrównywanie szans uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic i podnoszenie poziomu kształcenia. Bardzo ważną rolę w tym przedsięwzięciu odgrywa tutoring czyli wsparcie pedagogiczno-psychologiczne. Dzięki niemu grupa moich uczniów postanowiła spróbować swoich sił na różnych płaszczyznach. Najbardziej uaktywniła się grupa sportowa i plastyczna, która miała możliwość sprawdzić się w turnieju międzyszkolnym RAMBIT 2011. Niemałą ich zasługą było zdobycie pierwszego miejsca w gminie .Różnorodne konkurencje sportowe wymagały sprytu i precyzji w wykonaniu. Praca plastyczna udowodniła, że uczniowie bardzo dobrze znają zabytki swojej okolicy i potrafią je zaprezentować w atrakcyjny plastycznie sposób.

Wspierając indywidualne zainteresowania i uzdolnienia uczniów zorganizowaliśmy w naszej szkole zajęcia integracyjne, których głównym celem była umiejętność wskazywania wartości, które powinny dominować we współczesnej szkole i antywartości, którym należy się przeciwstawiać. Praca przebiegała wieloetapowo, a więc pozwoliła zaistnieć wszystkim talentom, które się ujawniły w ramach wsparcia tutoringu. Wielu uczniów dotychczas pozostających w cieniu postanowiło aktywnie zaistnieć w grupach, co znacznie uatrakcyjniło zabawę powitania wiosny. W ramach zajęć przygotowywane były dekoracje wiosennych strojów, w które ubierali się wybrani w klasach najgrzeczniejsi uczniowie i uczennice oraz makiety szkół zbudowanych na wartościach i antywartościach Wytwory pracy dziecięcej stały się elementem dekoracji klas. Miła zabawa nie dopuszcza myśli o wagarach w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Dodatkową atrakcją były słodycze i kiełbaski ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły.

 

Tutoring - prezentacja (materiał do pobrania)