Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych PDF Drukuj Email


Dnia 16 lutego 2018 w Publicznej Szkole Podstawowej w Raciborowicach przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla klas 6 - 7 o tematyce „Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych”.
Warsztaty przeprowadziło Polskie Centrum Profilaktyki z Krakowa.
Celem warsztatów było pokazanie uczniom dobrych stron Internetu i mediów społecznościowych, uświadomienie im zagrożeń związanych z byciem online, a także kształtowanie świadomego i mądrego korzystania z sieci. 
Korzyści jakie przyniosły uczniom warsztaty:
- uwrażliwienie na kwestie ochrony prywatności online i odpowiedzialnego publikowania materiałów o sobie na portalach społecznościowych;
- zrozumienie, czym jest cyberprzemoc i jakie są jej formy, niebezpieczna gra „Niebieski Wieloryb”;
- uświadomienie konsekwencji dla sprawcy i ofiary cyberprzemocy;
- wypracowanie prawdziwej reakcji na wypadek doświadczenia przemocy w sieci;
-zwrócenie uwagi na zachowania zmniejszające ryzyko doświadczenia cyberprzemocy;
- profilaktyka pod kątem zakupu środków uzależniających przez Internet;