Aktualności 14.04.2011 PDF Drukuj Email
  • Dnia 21 marca 2011r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych tradycyjnie witali wiosnę. W tym roku dzień integracji przebiegał pod hasłem: „Grzecznie i bezpiecznie”. Został wybrany król i królowa grzeczności. Wykonano również wiosenne transparenty. Wszyscy świetnie sie bawili, było barwnie i kolorowo, nie zabrakło też pieczonych kiełbasek przygotowanych przez radę rodziców.
  • W tym roku szkolnym po raz dziesiąty odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny klas III „W krainie liczb”. Gościliśmy 45 uczniów z dwudziestu szkół powiatu bolesławieckiego. Konkurs organizowany był we współpracy  PCiKK w Bolesławcu pod opieką metodyka p. Janiny Huterskiej-Góreckiej.

  • Współpraca z regionalnym artystą panem Waldemarem Wnęk-Siewieskim z Tylic spod Zgorzelca zaowocowała drugimi zajęciami plastycznymi. 1 kwietnia 2011r. w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty twórcze „Glinolepienie” dla uczniów klas 0–IV. Motywem przewodnim lepienia w glinie była Wielkanoc.  • W Szkole Podstawowej w Raciborowicach Dolnych w ramach projektu ¸¸ Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” powstał nowoczesny gabinet przyrodniczy. Jest on powiązany z przygotowanymi innymi projektami, w których uczestniczymy: “Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów" oraz „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie oświaty”.

  • Dotychczas dostarczono do placówki sprzęt , który pozwoli na przeprowadzenie większości doświadczeń przewidzianych w ramach programu nauczania przyrody, wizualizację przebiegu eksperymentów oraz efektywne sprawdzanie wiedzy uczniów. Jest to między innymi: tablica interaktywna z podstawą jezdną i projektorem, 7 komputerów z oprogramowaniem, wizualizer, system umożliwiający testowanie wiedzy i umiejętności uczniów, elektroniczne plansze poglądowe, aparat cyfrowy, mikroskopy oraz szereg zestawów do przeprowadzania badań środowiska naturalnego. Dzięki inwestycji uczniowie mogą w ciekawy sposób rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze. Z pracowni tej  korzystają przede wszystkim uczniowie  w zakresie realizacji podstawy programowej z przedmiotu przyroda. W ramach projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie oświaty”
  • 44 uczniów bierze udział w 4 zajęciach pozalekcyjnych: zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki, koło matematyczno - przyrodnicze, koło informatyczne;
  • 12 uczniów jest objętych opieką pedagogiczno – psychologiczną tutora; uczestnicy kół mają możliwość wzięcia udziału w  3 wycieczkach dydaktycznych po terenie Dolnego Śląska. Odbyły się już dwie wycieczki jednodniowe  oraz wycieczka dwudniowa do Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Łącznie z wyjazdu skorzystało 60 uczniów klas IV-VI. Zorganizowano też jeden z trzech wyjazdów  na warsztaty w Multicentrum w Jeleniej Górze.