Kadra Pedagogiczna PDF Drukuj Email

Kadra Pedagogiczna 2017/2018


Grono pedagogiczne:

•    mgr Ewa Huryk – dyrektor szkoły, nauczyciel j. polskiego
•    mgr Barbara Gancarek – społeczny z-ca dyrektora, nauczyciel przyrody, informatyki i matematyki
•    mgr Małgorzata Dubina- pedagog szkolny, nauczyciel doradztwa zawodowego
•    mgr Teresa Cierlik-Szmal– nauczyciel j. niemieckiego
•    mgr Piotr Gancarek  - nauczyciel informatyki i techniki
•    mgr Barbara Kowalczyk – nauczyciel j. polskiego
•    mgr Bożena Marszałek – nauczyciel matematyki
•    mgr Joanna Mielko – nauczyciel historii, religii i wychowania do życia w rodzinie
•    mgr Dariusz Wójcik – nauczyciel wychowania fizycznego
•    mgr Barbara Leśniak- nauczyciel języka niemieckiego
•    mgr Jolanta Buganik- nauczyciel plastyki i muzyki
•    mgr Elżbieta Sowińska-  nauczyciel biologii i geografii
•    mgr Teresa Lechowska- nauczyciel fizyki
•    mgr Elżbieta Wcisło- nauczyciel chemii
•    mgr Ewelina Molińska- nauczyciel języka angielskiego
•    mgr Danuta Salawa- nauczyciel wspierający
•    mgr Marzena Harnos- nauczyciel wspierający


Edukacja wczesnoszkolna:

• mgr Małgorzata Kilijanek
• mgr Irena Dombaj
• mgr Bożena Marszałek
• mgr Sylwia Bociek
• mgr Mirosława Gołdys


Oddział Przedszkolny „Misie”:

• mgr Violetta Szeliga

Świetlica:

•    mgr Marzena Harnos
•    mgr Violetta Szeliga
•    mgr Danuta Salawa

Biblioteka:

•    mgr Sylwia Bociek

Punkt Przedszkolny i Oddział Przedszkolny „Bajka”:

•    mgr Ewelina Potaśnik
•    mgr Małgorzata Kilijanek

Poprawiony: środa, 03 stycznia 2018 18:20