Warsztaty interdyscyplinarne PDF Drukuj Email

Warsztaty interdyscyplinarne z udziałem rodziców to świetna forma integracji i to wielopoziomowej: uczeń-uczeń, dziecko-rodzic, środowisko lokalne-szkoła. W przygotowanie zajęć zaangażowanych jest zawsze kilku nauczycieli, są one przeznaczone dla uczniów klas IV-VI oraz ich rodziców. Dzięki tego typu zajęciom można sprawdzić wzrost efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych, a wspólne pokonywanie problemów powoduje poprawę wyników nauczania.
Wyraźnie widać też wzrost aspiracji edukacyjnych uczniów, szczególnie tych, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych : zajęcia wyrównawcze z matematyki, koło matematyczno-przyrodnicze, koło informatyczne.
Wielopoziomowość zadań i aktywna forma pracy daje możliwość wykazania się każdemu uczniowi, co również przyczynia się do zmniejszenie niepowodzeń szkolnych i  poprawy wyników nauczania np. na sprawdzianach.
Przygotowanie certyfikatów dla rodziców, upominków dla uczniów sprawia, że każdy czuje się dowartościowany i nagrodzony za swoja pracę.

 


Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę z zakresu przyrody, ochrony środowiska, ekologii, matematyki, mają możliwość wykazania się praktyczną umiejętnością korzystania z technologii ICT rozwiązując zadania interaktywne, mogą pochwalić się znajomością języka niemieckiego oraz usystematyzowania wiadomości na temat Unii Europejskiej. Integracja i umiejętność prezentowania osiągniętych celów przez uczniów dały możliwość oceny efektów przeprowadzonych zajęć. Dodatkową wartością warsztatów była praca zespołowa uczniów, rodziców i nauczycieli. Tego typu formę pracy należy propagować zarówno ze względów dydaktycznych jak i wychowawczych.

 

Klasa IV – 7.02.14
Klasa V – 16.01.14
Klasa VI – 11.04.14