Obszar 8 - dzień wiosny PDF Drukuj Email

Bawimy się znakomicie – Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca 2014 roku nasza szkoła witała WIOSNĘ! We wszystkich grupach wiekowych odbyły się zajęcia integracyjne pod hasłem „RECEPTA NA ZDROWIE DLA MŁODEGO  EUROPEJCZYKA”. Uczestnikami zajęć byli również rodzice. Celami zajęć były: integracja społeczności uczniowskiej, wzbogacanie wiedzy uczniów na temat Unii Europejskiej, kształtowanie poczucia przynależności do UE, zachęcanie do podejmowania przez uczniów nowych form aktywności, propagowanie wiedzy o zdrowym żywienia, pogłębianie więzi emocjonalnych między dziećmi i ich rodzicami,
kształtowanie właściwych postaw społecznych, kształtowanie umiejętności "zdrowej" rywalizacji , wdrażanie do czynnego wypoczynku, wzbogacanie wiedzy na temat różnych dyscyplin sportu.

Zajęcia odbywały się w klasach z wychowawcą oraz z podziałem na grupy wiekowe.
Przedszkolaki z oddziału „Misie”,  „Puchatki”   oraz „Bajka” zapoznały się z obrzędami i tradycjami związanymi z nadejściem wiosny, wspólnie z rodzicami przygotowały „wesołe kanapki” , poznały symbole Unii Europejskiej i przygotowały kolorowy strój dla Syriusza- maskotki UE. Kolejnym punktem był „Bieg z wiosną” (grupa starsza: „Misie”, „Puchatki”) – biegi na orientację w terenie. Dzieci wraz z rodzicami i starszymi uczniami mieli  możliwość wypróbować swoich sił w biegu wokół szkoły.

W klasach I-III dzieci ze swoimi rodzicami projektowały strój dla polskiego Syriusza, flagę Unii, poznały symbole Unii Europejskiej, prawa ucznia,  wykonały  Marzannę z materiałów papierniczych, przygotowały stół ze zdrową żywnością, a także wzięły udział w zajęciach sportowych na sali gimnastycznej: wyścigi rzędów rozgrywki w „dwa ognie”, nauka tańców europejskich (poleczka, walczyk, krakowiak, zorba).

Najstarsze grupy- klasy IV-VI, również z rodzicami ,wzięły udział w zajęciach na zasadzie rozgrywek międzyklasowych: w turnieju sportowym na boisku szkolnym, wykonały pomysłowe, zdrowe dania, które zaprezentowały na pięknie udekorowanych stołach „Zdrowie w warzywach i owocach zaklęte”, wzbogacały swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej, zaprojektowały strój dla polskiego Syriusza”- maskotka UE;
Oczywiście nie odbyło się bez Marzann przygotowanych wcześniej.

Wspólne spotkanie wszystkich grup w holu szkoły, prezentacja prac i rozdanie dyplomów uwieńczyły ten radosny dzień. Marzanny zostały spalone, a dzieci i rodzice na koniec zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.
Wszystkim, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia tego wyjątkowego dnia serdecznie dziękujemy!

OBSZAR NR8
Zorganizowanie imprezy z udziałem najbliższych członków rodzin uczniów

DZIEŃ WIOSNY POD HASŁEM:
„RECEPTA NA ZDROWIE DLA MŁODEGO EUROPEJCZYKA”
21 marca 2014r.


Czas realizacji: 9.00- 12.00

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I. Godzina 9.00- spotkanie w klasach z wychowawcą, przydział obowiązków, podział zespołu na grupy;

II. Praca w zespołach- godz. 9.15- 11.30:

III. 11.30- wspólne spotkanie w holu szkoły, podsumowanie pracy, wręczenie dyplomów;

IV. 11.40- poczęstunek w stołówce szkolnej;

V. 12.00- Powrót do domu i odjazd do Jurkowa;

O godzinie 10.05- zupa
Scenariusz zajęć dla dzieci 5-6 letnich na Pierwszy Dzień Wiosny
Oddział Przedszkolny „Misie” i „Puchatki” w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych
21.03.2014 r.


Temat: „Kolorowe kanapki”- rozwijanie umiejętności przygotowywania kanapek przy pomocy dorosłego.

Cele ogólne:
•kształtowanie u dzieci odpowiednich nawyków żywieniowych
•rozwijanie umiejętności przygotowania kanapek przy pomocy dorosłego
•rozwijanie kreatywności i wyobraźni podczas robienia kanapek
•dbanie o higienę podczas sporządzania posiłków
•zapoznanie z dawnymi obrzędami ludowymi – topienie Marzanny,
•zapoznanie dzieci z tradycyjnym sposobem wykonania kukły Marzanny

Cele operacyjne: dziecko
•wypowiada się na temat swoich ulubionych potraw
•nazywa produkty
•wie, jakie produkty są zdrowe, a jakie nie powinno się często spożywać
•rozumie potrzebę spożywania zdrowych produktów
•rozumie konieczność przezwyciężania uprzedzeń do niektórych potraw
•rozpoznaje i nazywa produkty, z których będą przygotowywane kanapki
•zachowuje higienę podczas przygotowywania kanapek
•przygotowuje kanapki przy pomocy dorosłego
•wypowiada się na temat wiosny
•wycina i układa kompozycję
•spożywa przygotowane kanapki

Metody pracy:
•słowna- rozmowa, objaśnienia
•oglądowa- obrazki, produkty spożywcze
•czynna- praktycznych działań

Formy pracy:
•praca z cała grupą
•praca indywidualna

Środki dydaktyczne:

obrazki; klej; płyta CD; produkty spożywcze: chleb, masło, ogórek kiszony, pomidor, rzodkiewka, wędlina, ser żółty, serek topiony, jajko na twardo; nożyk plastikowy, deseczka, talerzyki, fartuszki, soczek, garnek, woreczki z grochem. nożyczki, kolorowy papier, plastelina, kserokopia wizerunku maskotki UE- Syriusza.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I.   
1. Rozmowa na temat tradycji i obrzędów ludowych związanych z nadejściem wiosny. Od dawna w różnych regionach Polski znane są obrzędy związane z topieniem Marzanny. Marzanna to kukła wykonana najczęściej ze słomy, ubrana w biały strój. Była symbolem zła, choroby i srogiej zimy, przez którą cała przyroda zasnęła pod grubą warstwą śniegu. Ludzie czekając na nadejście wiosny i chcąc zniszczyć wszelkie zło palili lub wrzucali Marzannę do wody.
2. Zapoznanie dzieci z maskotką Unii Europejskiej - Syriusz. Stworzenie dla niej wiosennego ubioru.

II.   
1. Wprowadzenie w temat zajęć. Piosenka „Witaminki”
2. Rozwiązywanie zagadki słownej na temat kanapek.
3. Wysłuchanie wiersza M. Walczak – Sara’o pt „Kolorowe kanapki”.
4. Rozmowa na temat treści wiersza:
- Jakich produktów użyto do zrobienia kanapek?
- Dla kogo zostały wykonane kanapki?
- Dlaczego trzeba jeść warzywa?
5. Zabawa w parach „Kanapka”. Dzieci wykonują masaż relaksacyjny przy recytacji wiersza K. Sąsiadka „Kanapka”
6. Czynności higieniczne przed pracą.
7. „Wesołe kanapki”- Dzieci z przygotowanych produktów przygotowują kanapki na drugie śniadanie. Same dokonują wyboru produktów.
8. Prezentacja swoich kanapek. Dzieci mówią z czego wykonały kanapki
9. Degustacja kanapek na drugie śniadanie. Zachowanie dobrych manier przy stole.

III.   
1. „Bieg z wiosną” – biegi na orientację w terenie. Dzieci wraz z rodzicami i starszymi uczniami mają możliwość wypróbować swoich sił w biegu wokół szkoły.

IV.   
1. Żegnaj Marzanno – Rozebranie Marzanny wykonanej z odpadów. Segregacja odpadów z Marzanny. Śpiewanie piosenek o wiośnie. Zakończenie zajęć.


ZAŁĄCZNIKI:

M. Walczak – Sara’o „Kolorowe kanapki”
Zrobię dzisiaj sam kanapki
Smaczne, kolorowe.
Podam mamie na śniadanie, potem tacie zrobię.
Już na kromce serek leży
I rzodkiewka słodka,
Jeszcze szynki dwa plasterki,
Dam też pomidorka.
Takie pyszne te kanapki!
Że aż cieknie ślinka.
Każda zdrowa, kolorowa.
Cieszy się rodzinka.
K. Sąsiadek „Kanapka”
Najpierw chleb pokroję,
Masłem posmaruję.
Na to ser położę,
Pomidora też dołożę.
I posolę, i popieprzę,
Żeby wszystko było lepsze.
Już nie powiem ani słowa,
Bo kanapka jest gotowa.
Zagadka
Kolorowa kromka chleba, smarowana masłem.
Na niej szynka, ser lub jajko.
Czasem pasztet i ogórek, albo to, co lubisz.


SCENARIUSZ ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH  W KLASACH I-III
„PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY”
21 III 2014r.

Czas trwania : 9.00-12.00

Temat zajęć: „Recepta na zdrowie dla młodego Europejczyka”
Cele:
•    Integracja społeczności uczniowskiej.
•    Wzbogacanie wiedzy uczniów na temat Unii Europejskiej.
•    Kształtowanie poczucia przynależności do UE.
•    Zachęcanie do podejmowania przez uczniów nowych form aktywności.
•    Propagowanie wiedzy o zdrowym żywieniu.

Cele operacyjne:
Uczeń:
•    zna zwyczaje ludowe związane z powitaniem wiosny,
•    potrafi stworzyć kompozycję przestrzenną,
•    potrafi przestrzegać zasad w zespołowej aktywności ruchowej i plastycznej,
•    wykazuje twórczą aktywność przy projektowaniu stroju dla Syriusza,
•    rozumie ,że ruch jest korzystny dla zdrowia,
•    zna zasady zdrowego odżywiania,
•    rozpoznaje hymn i flagę UE,
•    wymienia kilka krajów należących do UE
metody: słowne, oglądowe, działanie praktyczne
formy: zbiorowa jednolita, grupowa zróżnicowana

Przebieg zajęć:

1.    9.00-10.00 zajęcia w klasach z wychowawcami:
•    omówienie planu dnia,
•    wysłuchanie nagrania hymnu UE,
•    układanie z puzzli flagi UE,
•    zapoznanie uczniów z mapą Europy , odczytanie nazw krajów należących do UE, przedstawienie Syriusza- maskotki europejskiej
•    przypomnienie zwyczajów ludowych związanych z obchodami pierwszego dnia wiosny (ciekawostki o obchodach w innych krajach europejskich),
•    prezentacja przez uczniów przygotowanych materiałów na temat tradycyjnych potraw  innych krajów,
•    podział na grupy i przydział zadań:
Grupa 1-projektowanie stroju dla polskiego Syriusza
Grupa 2- wykonywanie Marzany z materiałów papierniczych- praca przestrzenna
Grupa 3- przygotowanie stołu ze zdrową żywnością

2.    10.05-10.15 przerwa obiadowa

3.    10.20-11.20 zajęcia sportowe:

•    wyścigi rzędów
•    rozgrywki w „dwa ognie”
•    nauka tańców europejskich (poleczka, walczyk, krakowiak, zorba)

4.    11.30-12.00 wspólne spożywanie posiłku (poczęstunek od RR).

SCENARIUSZ- DZIEŃ WIOSNY POD HASŁEM:
„RECEPTA NA ZDROWIE DLA MŁODEGO EUROPEJCZYKA”
21 marca 2014r.
klasy IV-VI


CELE OGÓLNE:

- integrowanie zespołu klasowego
-pogłębianie więzi emocjonalnych między dziećmi i ich rodzicami,
-kształtowanie właściwych postaw społecznych,
-kształtowanie umiejętności " zdrowej" rywalizacji
- rozwijanie sprawności ruchowej
- kształtowanie postawy prozdrowotnej
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru
- wdrażanie do współdziałania i współżycia w grupie
- wdrażanie do czynnego wypoczynku
- wzbogacanie wiedzy na temat różnych dyscyplin sportu
- pogłębienie wiedzy na temat zdrowego odżywiania
-pogłębienie wiedzy o symbolach Unii Europejskiej
- kształtowanie świadomości europejskiej

Forma pracy- zajęcia w grupach
Czas realizacji: 9.00- 12.00

ZADANIE  DO WYKONANIA PRZED ZAJĘCIAMI:

- zaproszenie rodziców do współpracy
- przygotowanie MARZANNY
- przygotowanie  dyplomów dla uczestników,
-przygotowanie produktów żywnościowych do wykonania zdrowych dań
- przygotowanie materiałów do wykonania maskotki UE


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. Godzina 9.00- spotkanie w klasach z wychowawcą, przydział obowiązków, podział zespołu na grupy;
II. Praca w zespołach- godz. 9.15- 11.30:
Wszystkie elementy pracy podlegać będą ocenie jury, która przydzielać będzie punkty wg skali :0-10 w czterech kategoriach:
1.Marzanna- 0-10 pkt
2.Zawody sportowe- 0-10 pkt
3.Przygotowanie pomysłowych dań- 0-10 pkt
4.Maskotka UE-0-10 pktGr.I- turniej sportowy kl.IV-VI- sala gimnastyczna-9.00-10.05- prowadzący
D. Wójcik;
Gr.II- „Zdrowie w warzywach i owocach zaklęte”- wykonanie pomysłowych, zdrowych dań, prezentacja na udekorowanym stole;
Gr.III- „Projektujemy strój dla polskiego Syriusza”- maskotka UE;
III. 11.30- wspólne spotkanie w holu szkoły, podsumowanie pracy, wręczenie dyplomów;
IV. 11.40- poczęstunek w stołówce szkolnej;
V. 12.00- Powrót do domu i odjazd do Jurkowa;

O godzinie 10.05- zupa