Obszar 5 - biegi na orientację PDF Drukuj Email

REALIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W FORMIE BIEGÓW NA ORIENTACJĘ
W naszej szkole w ramach akcji "Szkoła w ruchu" propagujemy wśród uczniów i rodziców uprawianie dyscypliny jaką są Biegi na Orientację pod hasłem "Dobrze zorientowana rodzina".
Głównym celem biegów jest wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny, a także kreowanie zdrowego stylu życia dla całej rodziny w myśl zasady:„ Żadna tabletka nie zastąpi ruchu, a ruch zastąpi prawie każdą tabletkę”.
Poszukiwaliśmy rodzaju aktywności fizycznej, która mogłaby być atrakcyjna dla wszystkich członków rodziny niezależnie od wieku, płci i stanu zdrowia, miałaby odbywać się na świeżym powietrzu w naturalnym środowisku i nie wymagałaby dużych nakładów finansowych.
Biegi na Orientację (BnO) są dyscypliną olimpijską (choć nie wpisaną do programu igrzysk olimpijskich), w której zawodnik posługując się mapą i kompasem ma za zadanie przebiec w jak najkrótszym czasie określoną trasę wyznaczoną w terenie przez punkty kontrolne. Jednocześnie musi potwierdzić obecność na punkcie kontrolnym za pomocą karty startowej lub tzw. chip-a (punkty muszą być zaliczone po kolei).
BnO obejmują różne kategorie wiekowe, a także tzw. kategorie rekreacyjne. Długość i stopień komplikacji trasy jest dostosowany do wieku uczestników. Jak już wspomnieliśmy na każdych zawodach są prowadzone kategorie rekreacyjne przeznaczone dla początkujących tzw. kategorie OPEN, a także kategoria RODZINNA, w której rodzic lub inny dorosły opiekun może pójść z dzieckiem na trasę niezależnie od jego wieku. Właśnie ta kategoria jest naszą ulubioną, rodzice chętnie startują ze swoimi pociechami zgłębiając tajniki tej dyscypliny sportu.
Przed każdymi zawodami zgłaszamy uczestników w celu „wciągnięcia” nas na listę  startową  oraz przydzielenia kart startowych lub chipów. Każdy uczestnik ma także przydzieloną minutę startową, po przekroczeniu linii startu pobiera mapę odpowiadającą swojej kategorii wiekowej. Po zorientowaniu mapy zaczyna bieg wybierając najkorzystniejszy wariant pokonania trasy (liczy się czas przebiegu).Po zakończeniu biegu zawodnik otrzymuje wydruk z przebiegu z informacją o zajętym miejscu oraz dokładnym co do sekundy pokonaniu trasy pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi.
Sukcesywny udział w zawodach uczy wytrwałości w dążeniu do celu, logicznego myślenia, poruszania się w terenie wg obowiązujących zasad, pozwala na aktywne i miłe spędzanie czasu z rodziną.
Po zakończonych zawodach wspólnie analizujemy trasę biegu, dzielimy się swoimi spostrzeżeniami, korygujemy błędy, wyciągamy wnioski i już myślimy o następnych startach.