Obszar 5 - basen PDF Drukuj Email

Sprawozdanie z wyjazdów na basen ORKA w Bolesławcu

Wyjazdy na basen odbywają się systematycznie w każdy wtorek. Łącznie w ciągu roku szkolnego  odbywa się około 35 wyjazdów, w których bierze udział ok. 400 uczniów. Jednorazowo grupa liczy 15 uczniów z klas II-VI. Większość z nich wyjeżdża na zajęcia systematycznie. Uczniowie najaktywniejsi uzyskują karty pływackie oraz wyższe oceny z wychowania fizycznego na koniec roku szkolnego.Zajęcia pływackie są wspaniałą formą wspierania  rozwoju  różnorodnych umiejętności nie tylko sportowych, dlatego tę formę zajęć pozalekcyjnych warto kontynuować. Udział w  w/w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny. Wszystkie opłaty związane z wynajmem busa , zakupem biletów wstępu  do Bolesławieckiego Parku Wodnego ORKA oraz wynagrOdzeniem dla instruktora pływania, który wspólnie z nauczycielem czuwają nad bezpieczeństwem uczniów  ponosi szkoła.
Cele zajęć:
- integracja społeczności uczniowskiej
- nauka aktywnego spędzania czasu wolnego
- rozwój układu oddechowego
- kształtowanie koordynacji ruchowej
- nauka technik pływackich
- przyswojenie zasad bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych
- wdrażanie zasad  i nawykówhigieniczno– zdrowotnych

Na koniec każdego roku szkolnego, każdy uczeń,  pod nadzorem instruktora pływania i ratownika wodnego w osobie nauczyciela wychowania fizycznego Dariusza Wójcika, może sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności nabyty w czasie w/w zajęć przystępując do egzaminu na kartę pływacką.