Obszar 5 - lodowisko PDF Drukuj Email

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ORGANIZOWANE NA LODOWISKU
Jak co roku w okresie zimowym nasza szkoła stara się organizować dla swoich uczniów zajęcia pozalekcyjne o charakterze rekreacyjno-sportowym. Mając na uwadze zainteresowania i oczekiwania uczniów w roku szkolnym 2013/2014 nauczyciele i dyrekcja szkoły zorganizowała wyjazd uczniów do Bolesławca na lodowisko miejskie. W wycieczce wzięli udział wszyscy chętni uczniowie, którzy uzyskali zgodę na wyjazd od swoich rodziców i wychowawców ( kryterium – zachowanie ucznia). Szkoła wynajęła środek transportu oraz opłaciła uczniom wypożyczenie  łyżew. O bezpieczeństwo uczniów dbali opiekunowie pod kierownictwem nauczyciela wychowania fizycznego Dariusza Wójcika oraz obsługa lodowiska. Po przybyciu na lodowisko nauczyciel wychowania fizycznego przedstawił uczniom zasady bezpieczeństwa obowiązujące na lodowisku, zapoznał ich z podstawowym krokiem łyżwiarskim i rozpoczął zajęcia na tafli lodowiska. W czasie 45 minut zajęć uczniowie uczyli się utrzymywać równowagę na łyżwach, wykonywać podstawowy krok do przodu, jeździć po prostej, po łuku i do tyłu, wykonywać krok przekładając na przemian stopy i sposobu zatrzymania się. Po zakończeniu zajęć i zrobieniu pamiątkowego zdjęcia opiekunowie posumowali zajęcia w rozmowie z uczniami, którzy wyrażali swoje pozytywne wrażenia z odbytych zajęć oraz chęć ponownej wizyty na lodowisku. Wszystkie założone cele zajęć zostały w pełni zrealizowane, a były to:
- integracja społeczności uczniowskiej
- zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na obiekcie sportowym i w czasie wycieczki
- kształtowanie koordynacji ruchowej
- rozwój sprawności ogólnej
- nauka aktywnego spędzania czasu wolnego
- nauka umiejętności poruszania się na łyżwach
Analizując realizację celów zajęć oraz mając na uwadze wrażenia, opinie uczniów i opiekunów dotyczących w/w zajęć pozalekcyjnych można stwierdzić, że jest to ciekawa i atrakcyjna oferta spędzania aktywnego czasy wolnego i w miarę możliwości należy ją kontynuować w zaproponowanej formie.

Dariusz Wójcik
nauczyciel wychowania fizycznego