Obszar 3 PDF Drukuj Email

Ruch w szkole/przedszkolu

Obszar 3 - edukacja zdrowotna

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu, wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego/aktywnych zajęciach wychowania przedszkolnego.

Charakterystyczna dla dziecka w wieku przedszkolnym jest częsta zmiana przedmiotu zainteresowania i rodzaju zajęć ruchowych, co wiąże się z niską zdolnością do koncentracji na jednej czynności ruchowej. U dziecka w wieku przedszkolnym zdobywaniu umiejętności nowych ruchów towarzyszy radość z osiągniętego sukcesu motorycznego oraz pamięć ruchowa, a także łatwość szybkiego uczenia się.


KONSPEKT 1

ZAJĘCIA DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻYCIU.
Oddział Przedszkolny „Puchatki” w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych
Temat: Równowaga to podstawa.

Prowadząca: mgr Sylwia Bociek

Dlaczego dzieci powinny ćwiczyć funkcje równoważne?

Ponieważ to jedna z ważniejszych umiejętności, którą będą wykorzystywać i udoskonalać przez całe swoje życie. Oczywiście najtrudniejszy jest pierwszy krok. Równowaga jest niezbędna przy wchodzeniu i schodzeniu ze schodów, ubieraniu się, w trakcie jazdy na rowerze i nartach, poruszaniu się w ciemności itp. Aby utrzymać równowagę dzieci musza dobrze znać swoje ciało i umieć wykorzystywać poszczególne jego części, w zależności od sytuacji w jakiej się znajdą. Dlatego potrzebują różnego rodzaju doświadczeń ruchowych stymulujących zmysł równowagi.

CEL GŁÓWNY: Kształtowanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała oraz utrzymania równowagi podczas chodu na przyrządzie gimnastycznym.


CELE SZCZEGÓŁOWE:
Motoryczność:
· Rozwijanie koordynacji ruchowej,
· Wzmacnianie mięśni brzucha i grzbietu, nóg i stóp
· Kształtowanie równowagi i zwinności.
Umiejętności:
· Nauka chodu równoważnego, wagi przodem i obrotów
· Stosowanie asekuracji i samoasekuracji.
Wiadomości:
· Sposoby zapobiegania wadom postawy,
· Wpływ na organizm człowieka systematycznej aktywności fizycznej,
· Umiejętność doboru ćwiczeń korygujących różne wady postawy.
Wychowanie:
· Umiejętność dokonywania samooceny sprawności ruchowej,
· Współpraca w grupie,
· Uświadomienie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy w różnych sytuacjach.


METODY:
- zadaniowa-naśladowcza,
- zadaniowa-ścisła,
- zabawowa-klasyczna.


ŚRODKI:
- piłeczka, stopnie równoważne, odtwarzacz cd, płyta z muzyką relaksacyjną.

Miejsce: sala przedszkolna

Czas trwania: 30 min

Przebieg zajęć:
1. Ćwiczenia orientacyjno- porządkowe
a) Zapoznanie dzieci i tematem i celami zajęcia. Rozmowa na temat korzyści płynących z zabaw ruchowych, z aktywności fizycznej. Wytłumaczenie dzieciom co to jest równowaga i do czego jest potrzebna.
b) Przypomnienie zasad zachowania się w czasie zajęć:
ćwiczymy, bawimy się bez potrącania
uważnie słuchamy poleceń nauczyciela
poprawnie wykonujemy ćwiczenia
cierpliwie czekamy na swoją kolej
podanie sygnału (klaśniecie) który informuje o zakończeniu ćwiczenia.
c) Sprawdzenie gotowości do zajęć.
2. Przygotowanie do ćwiczeń. Ułożenie ze stopni równoważnych koła. Każde dziecko siada na stopniu. Zdejmuje buty.
3. Ćwiczenia rytmiczne - marsz po obwodzie koła w rytm piosenki.
Marsz na stopniach po obwodzie koła.
4. Ćwiczenia równoważne – główne:

- Marsz po obwodzie koła na palcach, piętach, bokiem stóp.

- Marsz, na klaśnięcie zatrzymujemy się robimy przysiad, skłon i maszerujemy dalej.

- Stanie na jednej nodze na stopniu (zmiana nóg).

- Stanie na stopniu na palcach – wyciąganie się jak najwyżej.

5. Ćwiczenia równoważne w pozycji siadu:

- Rowerek. Siedząc na stopniach i podpierając się z tyłu rękoma dzieci robią rowerek.

- Stokrotka. Siedząc na stopniach i podpierając się z tyłu rękoma dzieci podnoszą nogi do góry i dotykają się stopami.

- Podaj dalej. Siedząc na stopniach i podpierając się z tyłu rękoma dzieci podają sobie piłeczkę stopami.


6. Ćwiczenia organizacyjno- porządkowe

- Nitka. Siedząc na stopniach (siad skrzyżny) dzieci pochylają się nisko, dotykając głową podłogi, na hasło: nitka, prostują się.

- Wyciszenie. Rymowanka: W leśniczówce. Dzieci powtarzają ruchy oraz słowa rymowanki.

- Relaksacja. Dzieci leżą trzymając stopy na stopniach, słuchają muzyki relaksacyjnej.

7. Zakończenie zajęć. Zabawy dowolne dzieci.

KONSPEKT 1

ZAJĘCIA DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻYCIU.
Oddział Przedszkolny „Misie” w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych
Temat: Tak ćwiczyć każdy może

Prowadząca: mgr Violetta Szeliga

OCZEKIWANE KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WPROWADZENIA METODY W. SHERBORNE:

 • Wyzwala swobodę zachowań i naturalność.
 • Daje radość.
 • Daje okazję do rozładowania energii.
 • Wyzwala zaangażowanie.
 • Daje pozytywne odczucie w kontakcie z drugim człowiekiem.
 • Daje możliwość zaspokojenia własnych potrzeb.
 • Zbliża do siebie uczestników zajęć.
 • Daje radość z działania w grupie.
 • Daje poczucie bezpieczeństwa.
 • Daje pewność siebie.
 • Daje poczucie harmonii z innymi.
 • Daje poczucie partnerstwa
 • Przyjemność dawania innym radości.
 • Jest próbą pokonania własnych zahamowań.

CEL OGÓLNY:

Rozwijanie umiejętności współdziałania z partnerem podczas zajęć ruchowych


CELE OPERACYJNE:
Dziecko:

- współdziała w parze z partnerem;

- potrafi przystosować własne ruchy do ruchów partnera

- dzieli się przestrzenią z innymi dziećmi


METODY:

- twórcze: Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

- odtwórcze: bezpośredniej celowości ruchu

FORMY:

- praca w parach

- praca indywidualna


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- nagrania magnetofonowe,


PRZEBIEG:

(Przed zajęciami nauczyciel lustruje i wietrzy salę)

1. Podanie celu zajęć, przypomnienie zasad obowiązujących podczas zajęć ruchowych w sali gimnastycznej, w sali przedszkolnej.

2. „Wszyscy są…” – piosenka na powitanie – ekspresja ruchowa ze śpiewem.

3. „Kto potrafi?” – dzieci biegają przy muzyce, na przerwę w muzyce wykonują polecenia: Na podłodze zostają: dłonie i stopy, plecy, kolana i łokcie, itp.

4. „Masażyk” – jedno dziecko siada przed drugim plecami do niego. Dziecko wykonuje na plecach kolegi masażyk według wierszyka:

Idą słonie, przeszły konie,
Wiła się kręta rzeczka,
przeszła pani na szpileczkach,
Padał drobny deszczyk
Czujesz dreszczyk?


Następuje zamiana ról.

5. Kołyska – jedno dziecko siada za drugim i je obejmuje, po czym delikatnie kołysze. Następuje zamiana ról.

6. Piłowanie drzewa – dzieci siedząc podają sobie dłonie i przeciągają się nawzajem do siebie.

7. „Most” – jedno dziecko w pozycji na czworaka, drugie przechodzi pod nim, przepełza, chodzi naokoło, itp. Zamiana ról.

8. „Głaz” – jedno z dzieci skulone przywiera do podłogi, drugie próbuje różnymi sposobami przepchnąć partnera. Zamiana ról.

9. „Winda” - dzieci stoją, opierając się o siebie plecami. Trzymając się pod ręce, próbują najpierw usiąść, a następnie wstać.

10. „Przepychanie” – dzieci siedzą plecami do siebie, odpychając się nogami od podłogi próbują przepchnąć partnera. Zamiana ról.

11. Rowerek – dzieci leżąc na plecach dotykają się stopami i poruszają jak przy pedałowaniu na rowerze.

12. Leżenie na plecach z zamkniętymi oczami. Wskazywanie ręką kierunku skąd słychać dzwoneczek. (Nauczyciel zmienia swoje położenie w sali, po czym dzwoni dzwoneczkiem)

13. Ewaluacja – rozmowa z dziećmi na temat tego, co było trudne/łatwe, atrakcyjne, itp.

14. Dzieci dziękują sobie w parach za wspólną zabawę.