Projekty i programy


Udział szkoły w projektach unijnych PDF Drukuj Email

Udział w projektach unijnych:

•    Radosna szkoła – wyposażenie sali zabaw
•    Pracownia przyrodnicza w każdej gminie
•    Dolnośląska szkoła liderem
•    Indywidualizacja nauczania w klasach I-III
•    Mleko w szkole
•    Owoce w szkole kl. I-III
•    Sprawny Dolnoślązaczek kl. I-III
•    Edukacja filmowa
•    Profilaktyka uzależnień kl. IV-VI

 
Pracownia przyrodnicza w każdej gminie PDF Drukuj Email

"Pracownia przyrodnicza w każdej gminie"- to projekt realizowany w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest doposażenie 120 szkół i placówek woj. dolnośląskiego w nowoczesne pracownie do realizacji treści programowych bloku przedmiotowego "Przyroda w klasach IV-VI" z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, a zwłaszcza eksperymentu uczniowskiego. Stworzenie pracowni dydaktyczno-metodycznych ma wspierać edukację ucznia i warsztat pracy nauczyciela.

W naszej szkole powstała taka pracownia w Sali numer 20, posiada 3 stoły do pracy zespołowej wyposażone w komputery, tablicę interaktywną: wartość sprzętu to: 40716 zł oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne o wartości: 126933 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wycieczka do Książańskiego Parku Krajobrazowego PDF Drukuj Email

 

SPRAWOZDANIE Z UCZESTNICTWA W WYCIECZCE DO KSIĄŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Dnia 17 listopada 2010 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych (20 osób) wraz z opiekunami oraz grupą dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żeliszowie, wzięli udział w jednodniowej wycieczce edukacyjnej do Książańskiego Parku Krajobrazowego.
Grupa wyjechała z Raciborowic Dolnych o godzinie 6.00.
O godzinie 8.00 dotarła do Wałbrzycha, gdzie wzięła udział w lekcji edukacyjnej w Parku Nauki i Techniki „Explora Park”. To cudowne miejsce, w którym każdy może poznawać świat metodami niekonwencjonalnymi, pełen interaktywnych „zabawek”. Dzieci były zafascynowane zadaniami, dzięki którym mogły eksperymentować: geometryczne puzzle, lustrzana symetria, zdumiewające fraktale, magiczne markietaże, zadziwiająca anamorfoza, zagadkowy most, gumkowe bryły.
Kolejnym punktem wyprawy był Książański Park Krajobrazowy i Zamek Książ, zwany Perłą Dolnego Śląska. Mimo pochmurnej pogody, mgły i mżawki, spacer alejami wyścielonymi kolorowymi liśćmi wprawiał wszystkich w wyjątkowy nastrój. Opowieści Pana Przewodnika o historii Zamku Książ pogłębiły wiedzę uczestników wyprawy. Sam zamek zachwycał pięknymi salonami barokowymi: Sala Maksymiliana, Salon Biały i Zielony, kominki, meble…

 

 

Potem grupa wyruszyła do pobliskiej Stadniny Koni, gdzie podziwiała ogierki przebywające na wybiegu.
Długi spacer całej grupy do autokaru był okazją do integracji, rozmów, zabaw, poznania się. Dzieci bardzo polubiły Pana Przewodnika. Zadawały mu mnóstwo pytań, na które chętnie udzielał odpowiedzi.
Następnie grupa zwiedziła XVII-wieczny Kościół Pokoju w Świdnicy, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Na zakończenie wszyscy zjedli wspólny obiad w przytulnej restauracji w Świdnicy. Droga powrotna minęła bardzo szybko. Ta wycieczka pozostanie na długo w pamięci dzieci.


DZIĘKUJEMY

 

 
Projekt „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji" PDF Drukuj Email

 

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja szkolnego programu rozwojowego obejmuje szereg działań zaplanowanych przez radę pedagogiczną z uwzględnieniem celów i założeń wynikających z dokumentacji aplikacyjnej projektów, w których uczestniczy nasza szkoła. Zaplanowano tutaj:
•    zajęcia pozalekcyjne w każdej szkole w wymiarze 4 godz. tyg., w tym co najmniej jedno koło zainteresowań dla 15 uczniów oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.  Będą to zajęcia z obszaru matematyczno-przyrodniczego, technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz sportu. 
•    zajęcia pozaszkolne po 20 uczestników w kole pozaszkolnym w wymiarze 5 godz./tyg. realizujących międzyszkolne projekty edukacyjne.
- 3 wycieczki dydaktyczne na terenie Dolnego Śląska
- 3 wyjazdy do Multicentrum
Przykładowe zajęcia w Multicentrum: zajęcia dla najmłodszych – pakiet Multikid; Multimuzyka – podstawy grania na keyboardzie, komponowanie; Multisztuka – tworzenie karykatur i wizerunków na podstawie podanego opisu za pomocą programu Kail Super Goo oraz prostych animacji za pomocą programu Astound, obsługa kamery internetowej; Multitechnika – ćwiczenia z wykorzystania „zielonej energii” (elektrownia wiatrowa, elektrownia słoneczna, panele grzewcze), stacja pogodowa, a także zagadnienia dotyczące programowania automatów; Multilog – wykorzystanie komputerów do samodzielnych eksperymentów z fizyki, chemii i biologii.

•    opiekę  pedagogiczno-psychologiczną tutora w każdej szkole – 3 godz. tyg. (praca z 12 uczniami, której efektem są m.in. indywidualne programy rozwojowe tych uczniów). Tutoring to metoda opierająca się na spotkaniu tutora z uczniem stwarzająca możliwości jego integralnego rozwoju: intelektualnego i psychologicznego. W celu indywidualizacji pracy zajęcia będą prowadzone w trzech grupach po cztery osoby raz w tygodniu. Tutoring jest metodą pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Efektem tutoringu jest wzrost odpowiedzialności uczniów za własny rozwój.

 
Nowe Horyzonty Edukacja Filmowa PDF Drukuj Email

Uczniowie kl. III i VI  pod opieką pani dyr. Ewy Huryk i Ireny Dombaj w roku szkolnym 2010/2011 kontynuują udział w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w Bolesławcu. Ten projekt pozwala  na realizację różnych elementów podstawy programowej. Uzyskał patronat Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczniowie spotykają się z ludźmi  kultury, sztuki, twórcami filmowymi , którzy pobudzają ich wrażliwość estetyczną, uczą ich otwartości na różnorodność i dostrzegania w filmie tego wszystkiego, co umyka przeciętnemu widzowi.