Wychowanie do wartości


W Krainie Pani Muzyki PDF Drukuj Email


„W Krainie Pani Muzyki” to cykl koncertów, które stały się tradycją naszej szkoły. Prowadzone są przez  muzyków z Lubuskiego Biura Koncertowego „Orfeusz”.
Koncerty odbywają się w dwóch grupach wiekowych.
„ Muzyczne opowieści” to cykl koncertów przeznaczonych dla grup młodszych kl. 0-IV.
„ Akademia Melomana”, w której uczestniczą uczniowie kl. V-VIII.
Koncerty mają wysoki poziom, prezentowane zagadnienia ze świata muzyki są dopasowane do możliwości percepcyjnych słuchaczy. Są tak zaplanowane, aby uczniowie w czasie swojej edukacji stale mogli poznawać nowe muzyczne zagadnienia. Głównym celem działań jest zapoznanie słuchaczy – w sposób profesjonalny, a jednocześnie przystępny i odpowiedni do ich wieku z niezwykłym światem muzyki.
Udział w koncertach pozwala na poszerzenie horyzontów dotyczących rodzajów muzyki, sposobów jej przekazywania, różnorodności instrumentów oraz tańców. Takie formy przekazu uwrażliwiają uczniów, rozwijają różne formy ekspresji, pobudzają ciekawość i wyobraźnię oraz doskonalą umiejętność słuchania.
Sezon 2018/2019 jest wyjątkowy – w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – kilka spotkań poświęconych jest muzyce polskiej.

 
Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia PDF Drukuj Email

Po raz pierwszy braliśmy udział w podsumowaniu Akcji "Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia".


Dnia 18 maja 2018 r. w uroczystej paradzie szkół na wrocławskim Rynku uczestniczyły przedstawicielki naszej szkoły (Anna Leśniak, Milena Czyż oraz Larysa Maleńczak) z naszym proporcem szkolonym.
W zbiórce przeprowadzonej w naszej szkole zebraliśmy 123 zł.

 
Kolorowy tydzień PDF Drukuj Email


KOLOROWY TYDZIEŃ 22 -27 kwietnia 2018
Kolorowy tydzień został poświęcony zagadnieniom praw i obowiązków dziecka.
Dzięki którym dzieci poznały możliwości i ograniczenia, norm regulujących zachowania, które mają bardzo duże znaczenie dla społecznego rozwoju dziecka. Był to tydzień kreowania postawy aktywnej i twórczej.
W każdy dzień omówione były inne prawa i obowiązki a dzieci mogły wykazać się twórczymi pracami. Przez cały tydzień zarówno dzieci jak i pracowników obowiązywał określony kolor ubioru.
Poniedziałek - DZIEŃ ZIELONY - prawo do życia w czystym środowisku
Wtorek - DZIEŃ ŻÓŁTY - prawo do wyrażania własnych emocji
Środa - DZIEŃ BIAŁY - prawo do opieki zdrowotnej
Czwartek - DZIEŃ CZERWONY - prawo do miłości i przyjaźni
Piątek - DZIEŃ KOLOROWY - prawo do marzeń

Podsumowaniem całego tygodnia był marsz milczenia przeciwko przemocy z transparentami i balonami.