Szkoła w ruchu


Obszar 5 - biegi na orientację PDF Drukuj Email

REALIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W FORMIE BIEGÓW NA ORIENTACJĘ
W naszej szkole w ramach akcji "Szkoła w ruchu" propagujemy wśród uczniów i rodziców uprawianie dyscypliny jaką są Biegi na Orientację pod hasłem "Dobrze zorientowana rodzina".
Głównym celem biegów jest wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny, a także kreowanie zdrowego stylu życia dla całej rodziny w myśl zasady:„ Żadna tabletka nie zastąpi ruchu, a ruch zastąpi prawie każdą tabletkę”.
Poszukiwaliśmy rodzaju aktywności fizycznej, która mogłaby być atrakcyjna dla wszystkich członków rodziny niezależnie od wieku, płci i stanu zdrowia, miałaby odbywać się na świeżym powietrzu w naturalnym środowisku i nie wymagałaby dużych nakładów finansowych.
Biegi na Orientację (BnO) są dyscypliną olimpijską (choć nie wpisaną do programu igrzysk olimpijskich), w której zawodnik posługując się mapą i kompasem ma za zadanie przebiec w jak najkrótszym czasie określoną trasę wyznaczoną w terenie przez punkty kontrolne. Jednocześnie musi potwierdzić obecność na punkcie kontrolnym za pomocą karty startowej lub tzw. chip-a (punkty muszą być zaliczone po kolei).
BnO obejmują różne kategorie wiekowe, a także tzw. kategorie rekreacyjne. Długość i stopień komplikacji trasy jest dostosowany do wieku uczestników. Jak już wspomnieliśmy na każdych zawodach są prowadzone kategorie rekreacyjne przeznaczone dla początkujących tzw. kategorie OPEN, a także kategoria RODZINNA, w której rodzic lub inny dorosły opiekun może pójść z dzieckiem na trasę niezależnie od jego wieku. Właśnie ta kategoria jest naszą ulubioną, rodzice chętnie startują ze swoimi pociechami zgłębiając tajniki tej dyscypliny sportu.
Przed każdymi zawodami zgłaszamy uczestników w celu „wciągnięcia” nas na listę  startową  oraz przydzielenia kart startowych lub chipów. Każdy uczestnik ma także przydzieloną minutę startową, po przekroczeniu linii startu pobiera mapę odpowiadającą swojej kategorii wiekowej. Po zorientowaniu mapy zaczyna bieg wybierając najkorzystniejszy wariant pokonania trasy (liczy się czas przebiegu).Po zakończeniu biegu zawodnik otrzymuje wydruk z przebiegu z informacją o zajętym miejscu oraz dokładnym co do sekundy pokonaniu trasy pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi.
Sukcesywny udział w zawodach uczy wytrwałości w dążeniu do celu, logicznego myślenia, poruszania się w terenie wg obowiązujących zasad, pozwala na aktywne i miłe spędzanie czasu z rodziną.
Po zakończonych zawodach wspólnie analizujemy trasę biegu, dzielimy się swoimi spostrzeżeniami, korygujemy błędy, wyciągamy wnioski i już myślimy o następnych startach.


 
Obszar 5 - basen PDF Drukuj Email

Sprawozdanie z wyjazdów na basen ORKA w Bolesławcu

Wyjazdy na basen odbywają się systematycznie w każdy wtorek. Łącznie w ciągu roku szkolnego  odbywa się około 35 wyjazdów, w których bierze udział ok. 400 uczniów. Jednorazowo grupa liczy 15 uczniów z klas II-VI. Większość z nich wyjeżdża na zajęcia systematycznie. Uczniowie najaktywniejsi uzyskują karty pływackie oraz wyższe oceny z wychowania fizycznego na koniec roku szkolnego.Zajęcia pływackie są wspaniałą formą wspierania  rozwoju  różnorodnych umiejętności nie tylko sportowych, dlatego tę formę zajęć pozalekcyjnych warto kontynuować. Udział w  w/w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny. Wszystkie opłaty związane z wynajmem busa , zakupem biletów wstępu  do Bolesławieckiego Parku Wodnego ORKA oraz wynagrOdzeniem dla instruktora pływania, który wspólnie z nauczycielem czuwają nad bezpieczeństwem uczniów  ponosi szkoła.
Cele zajęć:
- integracja społeczności uczniowskiej
- nauka aktywnego spędzania czasu wolnego
- rozwój układu oddechowego
- kształtowanie koordynacji ruchowej
- nauka technik pływackich
- przyswojenie zasad bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych
- wdrażanie zasad  i nawykówhigieniczno– zdrowotnych

Na koniec każdego roku szkolnego, każdy uczeń,  pod nadzorem instruktora pływania i ratownika wodnego w osobie nauczyciela wychowania fizycznego Dariusza Wójcika, może sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności nabyty w czasie w/w zajęć przystępując do egzaminu na kartę pływacką.

 

 
Obszar 5 - lodowisko PDF Drukuj Email

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ORGANIZOWANE NA LODOWISKU
Jak co roku w okresie zimowym nasza szkoła stara się organizować dla swoich uczniów zajęcia pozalekcyjne o charakterze rekreacyjno-sportowym. Mając na uwadze zainteresowania i oczekiwania uczniów w roku szkolnym 2013/2014 nauczyciele i dyrekcja szkoły zorganizowała wyjazd uczniów do Bolesławca na lodowisko miejskie. W wycieczce wzięli udział wszyscy chętni uczniowie, którzy uzyskali zgodę na wyjazd od swoich rodziców i wychowawców ( kryterium – zachowanie ucznia). Szkoła wynajęła środek transportu oraz opłaciła uczniom wypożyczenie  łyżew. O bezpieczeństwo uczniów dbali opiekunowie pod kierownictwem nauczyciela wychowania fizycznego Dariusza Wójcika oraz obsługa lodowiska. Po przybyciu na lodowisko nauczyciel wychowania fizycznego przedstawił uczniom zasady bezpieczeństwa obowiązujące na lodowisku, zapoznał ich z podstawowym krokiem łyżwiarskim i rozpoczął zajęcia na tafli lodowiska. W czasie 45 minut zajęć uczniowie uczyli się utrzymywać równowagę na łyżwach, wykonywać podstawowy krok do przodu, jeździć po prostej, po łuku i do tyłu, wykonywać krok przekładając na przemian stopy i sposobu zatrzymania się. Po zakończeniu zajęć i zrobieniu pamiątkowego zdjęcia opiekunowie posumowali zajęcia w rozmowie z uczniami, którzy wyrażali swoje pozytywne wrażenia z odbytych zajęć oraz chęć ponownej wizyty na lodowisku. Wszystkie założone cele zajęć zostały w pełni zrealizowane, a były to:
- integracja społeczności uczniowskiej
- zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na obiekcie sportowym i w czasie wycieczki
- kształtowanie koordynacji ruchowej
- rozwój sprawności ogólnej
- nauka aktywnego spędzania czasu wolnego
- nauka umiejętności poruszania się na łyżwach
Analizując realizację celów zajęć oraz mając na uwadze wrażenia, opinie uczniów i opiekunów dotyczących w/w zajęć pozalekcyjnych można stwierdzić, że jest to ciekawa i atrakcyjna oferta spędzania aktywnego czasy wolnego i w miarę możliwości należy ją kontynuować w zaproponowanej formie.

Dariusz Wójcik
nauczyciel wychowania fizycznego

 
Obszar 3 PDF Drukuj Email

Ruch w szkole/przedszkolu

Obszar 3 - edukacja zdrowotna

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu, wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego/aktywnych zajęciach wychowania przedszkolnego.

Charakterystyczna dla dziecka w wieku przedszkolnym jest częsta zmiana przedmiotu zainteresowania i rodzaju zajęć ruchowych, co wiąże się z niską zdolnością do koncentracji na jednej czynności ruchowej. U dziecka w wieku przedszkolnym zdobywaniu umiejętności nowych ruchów towarzyszy radość z osiągniętego sukcesu motorycznego oraz pamięć ruchowa, a także łatwość szybkiego uczenia się.


KONSPEKT 1

ZAJĘCIA DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻYCIU.
Oddział Przedszkolny „Puchatki” w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych
Temat: Równowaga to podstawa.

Prowadząca: mgr Sylwia Bociek

Dlaczego dzieci powinny ćwiczyć funkcje równoważne?

Ponieważ to jedna z ważniejszych umiejętności, którą będą wykorzystywać i udoskonalać przez całe swoje życie. Oczywiście najtrudniejszy jest pierwszy krok. Równowaga jest niezbędna przy wchodzeniu i schodzeniu ze schodów, ubieraniu się, w trakcie jazdy na rowerze i nartach, poruszaniu się w ciemności itp. Aby utrzymać równowagę dzieci musza dobrze znać swoje ciało i umieć wykorzystywać poszczególne jego części, w zależności od sytuacji w jakiej się znajdą. Dlatego potrzebują różnego rodzaju doświadczeń ruchowych stymulujących zmysł równowagi.

CEL GŁÓWNY: Kształtowanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała oraz utrzymania równowagi podczas chodu na przyrządzie gimnastycznym.


CELE SZCZEGÓŁOWE:
Motoryczność:
· Rozwijanie koordynacji ruchowej,
· Wzmacnianie mięśni brzucha i grzbietu, nóg i stóp
· Kształtowanie równowagi i zwinności.
Umiejętności:
· Nauka chodu równoważnego, wagi przodem i obrotów
· Stosowanie asekuracji i samoasekuracji.
Wiadomości:
· Sposoby zapobiegania wadom postawy,
· Wpływ na organizm człowieka systematycznej aktywności fizycznej,
· Umiejętność doboru ćwiczeń korygujących różne wady postawy.
Wychowanie:
· Umiejętność dokonywania samooceny sprawności ruchowej,
· Współpraca w grupie,
· Uświadomienie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy w różnych sytuacjach.


METODY:
- zadaniowa-naśladowcza,
- zadaniowa-ścisła,
- zabawowa-klasyczna.


ŚRODKI:
- piłeczka, stopnie równoważne, odtwarzacz cd, płyta z muzyką relaksacyjną.

Miejsce: sala przedszkolna

Czas trwania: 30 min

Przebieg zajęć:
1. Ćwiczenia orientacyjno- porządkowe
a) Zapoznanie dzieci i tematem i celami zajęcia. Rozmowa na temat korzyści płynących z zabaw ruchowych, z aktywności fizycznej. Wytłumaczenie dzieciom co to jest równowaga i do czego jest potrzebna.
b) Przypomnienie zasad zachowania się w czasie zajęć:
ćwiczymy, bawimy się bez potrącania
uważnie słuchamy poleceń nauczyciela
poprawnie wykonujemy ćwiczenia
cierpliwie czekamy na swoją kolej
podanie sygnału (klaśniecie) który informuje o zakończeniu ćwiczenia.
c) Sprawdzenie gotowości do zajęć.
2. Przygotowanie do ćwiczeń. Ułożenie ze stopni równoważnych koła. Każde dziecko siada na stopniu. Zdejmuje buty.
3. Ćwiczenia rytmiczne - marsz po obwodzie koła w rytm piosenki.
Marsz na stopniach po obwodzie koła.
4. Ćwiczenia równoważne – główne:

- Marsz po obwodzie koła na palcach, piętach, bokiem stóp.

- Marsz, na klaśnięcie zatrzymujemy się robimy przysiad, skłon i maszerujemy dalej.

- Stanie na jednej nodze na stopniu (zmiana nóg).

- Stanie na stopniu na palcach – wyciąganie się jak najwyżej.

5. Ćwiczenia równoważne w pozycji siadu:

- Rowerek. Siedząc na stopniach i podpierając się z tyłu rękoma dzieci robią rowerek.

- Stokrotka. Siedząc na stopniach i podpierając się z tyłu rękoma dzieci podnoszą nogi do góry i dotykają się stopami.

- Podaj dalej. Siedząc na stopniach i podpierając się z tyłu rękoma dzieci podają sobie piłeczkę stopami.


6. Ćwiczenia organizacyjno- porządkowe

- Nitka. Siedząc na stopniach (siad skrzyżny) dzieci pochylają się nisko, dotykając głową podłogi, na hasło: nitka, prostują się.

- Wyciszenie. Rymowanka: W leśniczówce. Dzieci powtarzają ruchy oraz słowa rymowanki.

- Relaksacja. Dzieci leżą trzymając stopy na stopniach, słuchają muzyki relaksacyjnej.

7. Zakończenie zajęć. Zabawy dowolne dzieci.

KONSPEKT 1

ZAJĘCIA DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻYCIU.
Oddział Przedszkolny „Misie” w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych
Temat: Tak ćwiczyć każdy może

Prowadząca: mgr Violetta Szeliga

OCZEKIWANE KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WPROWADZENIA METODY W. SHERBORNE:

 • Wyzwala swobodę zachowań i naturalność.
 • Daje radość.
 • Daje okazję do rozładowania energii.
 • Wyzwala zaangażowanie.
 • Daje pozytywne odczucie w kontakcie z drugim człowiekiem.
 • Daje możliwość zaspokojenia własnych potrzeb.
 • Zbliża do siebie uczestników zajęć.
 • Daje radość z działania w grupie.
 • Daje poczucie bezpieczeństwa.
 • Daje pewność siebie.
 • Daje poczucie harmonii z innymi.
 • Daje poczucie partnerstwa
 • Przyjemność dawania innym radości.
 • Jest próbą pokonania własnych zahamowań.

CEL OGÓLNY:

Rozwijanie umiejętności współdziałania z partnerem podczas zajęć ruchowych


CELE OPERACYJNE:
Dziecko:

- współdziała w parze z partnerem;

- potrafi przystosować własne ruchy do ruchów partnera

- dzieli się przestrzenią z innymi dziećmi


METODY:

- twórcze: Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

- odtwórcze: bezpośredniej celowości ruchu

FORMY:

- praca w parach

- praca indywidualna


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- nagrania magnetofonowe,


PRZEBIEG:

(Przed zajęciami nauczyciel lustruje i wietrzy salę)

1. Podanie celu zajęć, przypomnienie zasad obowiązujących podczas zajęć ruchowych w sali gimnastycznej, w sali przedszkolnej.

2. „Wszyscy są…” – piosenka na powitanie – ekspresja ruchowa ze śpiewem.

3. „Kto potrafi?” – dzieci biegają przy muzyce, na przerwę w muzyce wykonują polecenia: Na podłodze zostają: dłonie i stopy, plecy, kolana i łokcie, itp.

4. „Masażyk” – jedno dziecko siada przed drugim plecami do niego. Dziecko wykonuje na plecach kolegi masażyk według wierszyka:

Idą słonie, przeszły konie,
Wiła się kręta rzeczka,
przeszła pani na szpileczkach,
Padał drobny deszczyk
Czujesz dreszczyk?


Następuje zamiana ról.

5. Kołyska – jedno dziecko siada za drugim i je obejmuje, po czym delikatnie kołysze. Następuje zamiana ról.

6. Piłowanie drzewa – dzieci siedząc podają sobie dłonie i przeciągają się nawzajem do siebie.

7. „Most” – jedno dziecko w pozycji na czworaka, drugie przechodzi pod nim, przepełza, chodzi naokoło, itp. Zamiana ról.

8. „Głaz” – jedno z dzieci skulone przywiera do podłogi, drugie próbuje różnymi sposobami przepchnąć partnera. Zamiana ról.

9. „Winda” - dzieci stoją, opierając się o siebie plecami. Trzymając się pod ręce, próbują najpierw usiąść, a następnie wstać.

10. „Przepychanie” – dzieci siedzą plecami do siebie, odpychając się nogami od podłogi próbują przepchnąć partnera. Zamiana ról.

11. Rowerek – dzieci leżąc na plecach dotykają się stopami i poruszają jak przy pedałowaniu na rowerze.

12. Leżenie na plecach z zamkniętymi oczami. Wskazywanie ręką kierunku skąd słychać dzwoneczek. (Nauczyciel zmienia swoje położenie w sali, po czym dzwoni dzwoneczkiem)

13. Ewaluacja – rozmowa z dziećmi na temat tego, co było trudne/łatwe, atrakcyjne, itp.

14. Dzieci dziękują sobie w parach za wspólną zabawę.

 
Obszar 2 - Rambit Trzecioklasisty PDF Drukuj Email


SCENARIUSZ GMINNEGO TURNIEJU
„RAMBIT TRZECIOKLASISTY 2014”
MIEJSCE: Sala gimnastycznaCELE OGÓLNE:

> Integracja dzieci i nauczycielek, tworzenie przyjaznej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa.
> Nauka nawiązania kontaktu z duga osobą, grupą.
> Kształtowanie umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo-zadaniowych.
> Stwarzanie dzieciom sytuacji ułatwiających bliższemu poznaniu się.
> Doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania wobec gości.
> Przeżywanie radości i zadowolenia podczas rozwiązywania zadań w grupie.
> Doskonalenie koncentracji i uwagi.
> Rozwijanie sprawności fizycznej: szybkości, zwinności, zręczności, wzmocnienie siły mięśni.
> Promowanie sportu jako alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu.
> Przestrzeganie zasad fair play.

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:

> Bierze aktywny udział w zabawach sportowych respektując reguły.
> Potrafi zgodnie się bawić, czekając na swoją kolej.
> Posługuje się różnymi przyborami nietypowymi w grach i zabawach ruchowych.
>Wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej , matematycznej i przyrodniczej podczas rozwiazywania zadań turniejowych.
>Podejmuje działalność plastyczną w kompozycji na płaszczyźnie.
>Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zawodów sportowych.
>Wie jak zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami.
> Przestrzega reguł obowiązujących w zabawach i danych zadaniach.

METODY: zadaniowa i zabawowa, praktyczne działanie, odtwórcza: naśladowczo - ścisła
FORMY: praca grupowa, indywidualna, frontalna w zespołach
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: sprzęt sportowy: plastikowe butelki, gazety, kocyki, przybory plastyczne, zadania z edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej, opis konkurencji sportowych

PRZEBIEG TURNIEJU:
W turnieju biorą udział uczniowie klas trzecich. Wychowawcy poszczególnych klas są członkami komisji. Każda szkoła typuje 12 osobowa grupę. Turniej rozgrywany jest w trzech częściach: konkurs plastyczny- 3 osoby, konkurs wiedzy polonistyczno-matematyczno-przyrodniczej- 3 osoby, konkurencje sportowe- 6 osób.  W konkursie plastycznym grupa przygotowuje pracę plastyczną w formie plakatu pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch” . Punktacja za tę konkurencję wynosi od 1 do 10 pkt. W konkursie wiedzy każda grupa otrzymuje na starcie 10 pkt. Drużyna sama losuje pytania i za każdą prawidłową odpowiedź otrzymuje 3 pkt. Niepełna odpowiedź jest oceniana i punktowana przez jury. W przypadku braku odpowiedzi na wylosowane pytanie, ilość punktów zostaje odpisana od ogólnie zdobytej punktacji.(Każda szkoła przygotowuje po 7 zadań z poszczególnych edukacji oraz odpowiedzi do proponowanych zadań do pracy komisji).  Do zabaw sportowych każda szkoła przygotowuje opis 4 konkurencji sportowych. Kapitanowie drużyn sportowych losują kartki z opisami konkurencji i odbywają się wyścigi rzędów. Punktacja w konkurencjach sportowych wynosi od 1 do 4 pkt w zależności od zdobytego miejsca. O miejscu zajętym przez szkołę decyduje suma punktów uzyskanych we wszystkich konkurencjach.
I.    WSTĘP:
1.    Przyjazd dzieci z 3 okolicznych szkół podstawowych wraz z wychowawcami.
2.    Powitanie gości przez Panią dyrektor i zaproszenie do wspólnej zabawy.
II.    CZĘŚĆ GŁÓWNA
1.    Przedstawienie wszystkim uczestnikom zasad i przebiegu turnieju.
2.    Podanie tematu pracy plastycznej i zaproszenie uczniów  do pracy.
3.    Turniej rozpoczyna się konkursem pytań, które w trakcie imprezy przeplatane są konkurencjami sportowymi.
4.    Zapisywanie punktacji na  dużej tablicy punktowej widocznej dla wszystkich uczestników.
5.    Prezentacja plakatów przez poszczególne zespoły.
III.    CZĘŚĆ KOŃCOWA
1.    Podsumowanie wyników.
2.    Wręczenie nagrody głównej dla zwycięzców i nagród pocieszenia dla drużyn pozostałych
3.    Wspólny poczęstunek (zdrowe i kolorowe kanapki).
4.    Pożegnanie gości.
Propozycje zadań:
Edukacja przyrodnicza:
Zad.1  W miejsce kropek wpisz odpowiednie wyrazy:  orka, żniwa, bronowanie
……………………………..to zbieranie dojrzałego zboża za pomocą kombajnów.
………………………………polega na odwracaniu wierzchniej warstwy gleby.
………………………………polega na wyrównywaniu wierzchniej warstwy gleby.
Zad. 2  W każdym zdaniu wybierz spośród wyrazów zapisanych tłustym drukiem ten, który jest właściwy. Niewłaściwy wyraz przekreśl.
W lesie występuje  większa/mniejsza wilgotność niż na polu.
Na polu jest większe/mniejsze nasłonecznienie niż w lesie.
Latem w lesie jest chłodniej/cieplej niż na polu.
Zad. 3  Odpowiedz na pytania:
W jakiej temperaturze wrze woda?........................................
W jakiej temperaturze zamarza woda?..........................................
W jakiej temperaturze topi się lód?.................................................
Zad.4   Uzupełnij zdania nazwami miesięcy.
Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się w ……………………………………………..
Ostatni miesiąc roku kalendarzowego to …………………………………………………
Rok szkolny rozpoczyna się we …………………………………………………………..
Rok kalendarzowy rozpoczyna się w …………………………………………………..
Zad.5  Przekreśl nazwy tych elementów, które nie są charakterystyczne dla podanego krajobrazu.
KRAJOBRAZ GÓRSKI : kosodrzewina, wiatrak, góra, równina, wodospad, bacówka
KRAJOBRAZ NADMORSKI: plaża, kolejka linowa, molo, wybrzeże, mewa, źródło

Edukacja polonistyczna:
Zad.1  Połącz w pary imię i nazwisko osoby z zawodem jaki wykonywała.
Mikołaj Kopernik                                                        kompozytor
Jan Matejko                                                                 pisarz
Fryderyk Chopin                                                          astronom
Adam Mickiewicz                                                        malarz
Zad.2 W podanych wyrazach wpisz brakujące litery: rz lub ż.
mę….ny                                  g….eczny                         ok….yk
piep….                                     powa….nie                     ka….dy

Zad.3  Po jakich spółgłoskach piszemy rz. Wymień je.
……………………………………………………………………………………………………..
Zad.4  Utwórz rodzinę wyrazu sól.
…………………………………………………………………………………………………………………..
Zad.5  Rozwiń zdanie: Ola czyta.
………………………………………………………………………………………………………………….
Edukacja matematyczna
Zad.1 Oblicz ile dni minęło. W miejsce kropek wpisz odpowiednie liczby.
Od 14XI do 25XI minęło …..dni.
Od 7III do 16III minęło ……dni.
Od 30 V do 4 VI minęło…….dni.
Zad.2 Podkreśl wyniki mnożenia przez 8.
20, 8,  13,  24,  32,  16,  56,  72


Zad.3  W zapisanych liczbach podkreśl:
Cyfrę dziesiątek  528,  666,  204
Cyfrę setek         135,  708,  414
Cyfrę jedności     342,  270,  801
Zad.4 W pracowni jest 7 stolików. Przy każdym stoliku stoją 4 krzesła. Na zajęciach jest 20 uczniów. Ile wolnych krzeseł jest w pracowni.
Zad. 5  jest godzina 3.00 po południu. Która godzina będzie za 2 godziny? Zapisz tę godzinę tak, jak wyświetla zegar elektroniczny.
Konkurencje sportowe
Konkurencja 1. Wyścigi rzędów ze skakanką.
Bieg do chorągiewki i powrót na koniec swego rzędu.
Konkurencja 2. Zabawa „Kocyk”
Uczeń wykonuje leżenie przodem na kocyku, odpychając się rękoma jak najszybciej porusza się do chorągiewki. Kocyk zostawia przy chorągiewce, następna osoba wraca do rzędu na kocyku.
Konkurencja 3.  Zabawa bieżna „Sprinterzy”
Pierwsi zawodnicy zakładają gazetę na klatkę piersiową i na sygnał zaczynają jak najszybciej biec, aby opór powietrza utrzymał ją na klatce piersiowej. Obiegając chorągiewkę wracają do rzędu.
Konkurencja 4.  Zabawa rzutna „Kto celniej”
Z wyznaczonego miejsca pierwsi zawodnicy rzucają kulką wykonaną z gazety do obręczy, po wykonaniu rzutu przechodzą na koniec rzędu.
Konkurencja 5. Zabawa na czworakach „Tunele”.
Na sygnał pierwsi z rzędów dobiegają do ławeczki i pełzając przechodzą pod nią. Wstają, dobiegają do chorągiewki i wracają do rzędu.
Konkurencja 6. Zabawa skoczna „Kangury”
Butelka między udami i podskakując obunóż poruszają się w kierunku chorągiewki. Po ominięciu chwyta butelkę w dłonie i wraca do rzędu.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 4