Pracownia przyrodnicza w każdej gminie PDF Drukuj Email

"Pracownia przyrodnicza w każdej gminie"- to projekt realizowany w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest doposażenie 120 szkół i placówek woj. dolnośląskiego w nowoczesne pracownie do realizacji treści programowych bloku przedmiotowego "Przyroda w klasach IV-VI" z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, a zwłaszcza eksperymentu uczniowskiego. Stworzenie pracowni dydaktyczno-metodycznych ma wspierać edukację ucznia i warsztat pracy nauczyciela.

W naszej szkole powstała taka pracownia w Sali numer 20, posiada 3 stoły do pracy zespołowej wyposażone w komputery, tablicę interaktywną: wartość sprzętu to: 40716 zł oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne o wartości: 126933 zł.