Uroczystość jubileuszowa Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych PDF Drukuj Email

Dnia 20 listopada 2009 roku szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych obchodziła jubileusz 40-lecia wybudowania nowego gmachu. Jednocześnie świętowano 10-lecie nadania imienia szkoły.
Dla społeczności Raciborowic otwarcie nowej szkoły, wzniesionej w ramach tzw. akcji „1000 szkół na Tysiąclecie”, było ukoronowaniem wielu zabiegów i wysiłków dyrekcji, mieszkańców wsi oraz organizacji społecznych. Marzenie o nowoczesnym obiekcie wiązało się z działalnością szkoły od 1946 roku w pięciu budynkach, adaptowanych do funkcji edukacyjnej. Były one rozrzucone na przestrzeni 4km we wsi liczącej ponad 2 tysiące mieszkańców, a liczba uczniów w tych czasach wynosiła ok. 500. Dnia 3 listopada 1969 roku nauka rozpoczęła się w placówce o powierzchni 2,5 tys. m2, posiadającej dobrze wyposażone liczne klasopracownie, salę gimnastyczną, bibliotekę szkolną, kuchnię i stołówkę, świetlicę, gabinet lekarski, boiska i inne obiekty sportowe.

 

 


Pamięć o powstaniu nowej szkoły jest ciągle żywa, a znaczące rocznice świętowane. Przygotowania do jubileuszu czterdziestolecia trwały od początku roku szkolnego 2009/2010. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem pieśni szkoły w obecności licznie przybyłych gości, m. in. przedstawicieli władz lokalnych, emerytowanych nauczycieli, radnych gminnych, dyrektorów szkół z terenu gminy, działaczy społecznych, sponsorów. Następnie dyr. Ewa Huryk przedstawiła multimedialna prezentację, ukazująca historię szkoły, która spotkała się z dużym zainteresowaniem, a karty z dziejów przypominały wielu gościom ich własne przeżycia. Osobom zasłużonym wręczone zostały statuetki „Przyjaciel Szkoły”. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Wójt Gminy Warta Bolesławiecka Mirosław Haniszewski (absolwent szkoły), Starosta Bolesławiecki i jednocześnie były dyrektor szkoły Cezary Przybylski, byli dyrektorzy: Edward Góralski (za czasów którego szkoła została wybudowana) oraz Krystyna Tabor, przewodniczący Rady Gminy Warta Bolesławiecka Adam Maksymczyk (absolwent szkoły), ks. Zbigniew Domagała, zasłużony przewodniczący Rady Rodziców Jarosław Karbowski, działacz społeczny zaangażowany w staraniach o budowę szkoły oraz w edukacji filmowej Sławomir Piechocki, a także wieloletni sponsor Franciszek Szydłowski (absolwent szkoły).
Po przemówieniach okolicznościowych, program artystyczny rozpoczął się koncertem chóru Camerton państwowej Szkoły Muzycznej w Bolesławcu, którego występ wywarł na słuchaczach niezapomniane wrażenie. Program przedstawiony przez uczniów, nawiązujący do życia i twórczości patrona szkoły Henryka Sienkiewicza, zakończony został odtańczeniem poloneza w strojach historycznych.

Po programie artystycznym nastąpiło zwiedzanie szkoły. Uczestnicy uroczystości oglądali m.in. galerie prac plastycznych, makietę szkoły, liczne dekoracje i ekspozycje, okolicznościowe gazetki ścienne, kroniki szkolne oraz dokonywali wpisów do księgi pamiątkowej.
Dzień uroczystości jubileuszowej zbiegł się z obchodami XX rocznicy uchwalenia konwencji o prawach dziecka, w których szkoła wzięła udział, a zakończone zostały happeningiem „Balony do nieba”. Tego dnia każde dziecko wypuściło w powietrze jeden balon z zapisanym prawem dziecka. Do akcji tej przyłączyli się wszyscy uczestnicy jubileuszu.
Obchody 40 lecia zakończył uroczysty obiad, który był jednocześnie okazją do kontynuacji wspomnień i dzielenia się wrażeniami.

Redakcja
Bożena Marszałek